10.11.2020 г.
Във връзка с одобрено дофинасиране на бюджета за стипендии на учениците, завършили основно образование, директорът на гимназията във своя заповед удължава сора за подаване на стипендии до 13.11.2020 г.(петък).
Всички подадени до момента документи са обработени и одобрени.
Документи могат да подават:
– учениците от IX до XII клас с успех от 5,50 до 5,74 за предходната учебна година;
– ученици без родител, в тежко материално положение или с увреждане над 50%.
Документите се подават в счетоводството на училището след като са попълнени и подписани от ученик и родител. Успехът ще бъде проверен и нанесен от член на комисията.
При невъзможност за подаване на място, сканираните попълнени документи могат да се подадат и онлайн на [email protected].
Всички подали и подаващи документи трябва да си издадат дебитни карти „Младежки пакет“ към Банка ДСК.

Актуализирани правила за отпускане на стипендии в МГ „Д-р Петър Берон“

 

04.11.2020 г.
Във връзка с решението на МС с ПМС № 295 от 29 октомври 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за изплащане на стипендии, обн. в ДВ бр.94/3.11.2020 г. , ще се забави обявяването на списъка на учениците, на които ще се отпускат стипендии за I срок на учебната 2020/2021 г.

 

Отпускане на стипендии за учениците след завършено основно образование за I срок на учебната 2020/2021 г.

Правила за условията за получаване на стипендии от учениците от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна след завършване на основното образование за I срок на учебната 2020/2021 г.

Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от дадените хипервръзки по-долу (всички са във формат *.pdf):
Приложение 1: Заявление-декларация       Приложение 2: Заявление – Раздел III/IV