Отпускане на стипендии за учениците след завършено основно образование за II срок на учебната 2023/2024 г.

Правила за отпускане на стипендии на ученици от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна след завършване на основното образование за учебната 2023/2024 г.

Условията за кандидатстване за стипендии за учениците от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна след завършване на основното образование за II срок на учебната 2023/2024 г.

Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от дадените хипервръзки по-долу (всички са във формат *.docx):
Приложение 1: Заявление-декларация    Приложение 2: Заявление – Раздел III/IV

Учениците от XII клас подават своите документи по електронен път чрез попълване на този формуляр.