08.04.2022 г.
Резултатите от Пролетно математическо състезание за ученици от 4 клас са достъпни тук.

Съгласно регламента на състезанието, учениците могат да се запознаят с оценените си работи в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна  на 11.04.2022 г. (понеделник) от 8:00 до 18:00 часа.

 

01.04.2022 г.
Окончателен протокол с резултатите от Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 2022 г. за участниците от област Варна след проверката на областната комисия (*.xlsx)

 

24.03.2022 г.
Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ е домакин на Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас, Пролетно математическо състезание за учениците от V -VII клас и Пролетно математическо състезание за учениците от VIII -XII клас.
Състезанията ще се проведат на 26.03.2022 г. (събота) от 09:00 часа в сградата на гимназията.

Всички ученици, които са заявили участие в състезанието, следва да се явят на 26 март 2022 г. в 08:00 ч. в МГ „Д-р Петър Берон“.

Разпределение на учениците от 4 клас по зали.

Разпределение на учениците от 5 – 12 клас по зали.

С оглед спазването на дистанция и избягване на струпването на ученици при влизането им в сградата, въвеждаме следната организация:

Учениците, които са разпределени в зали с номера
201, 202, 203, 204, 205
300, 301, 302, 303, 304, 304
400, 401, 402, 403, 404, 405
да използват западния вход на училището /входа към града/;

Всички останали ученици да използват източния вход на училището /входа към комплексите/.

След приключване на работа, учениците ще излизат от сградата само от източната страна към двора на училището.

Уважаеми родители, за да осигурим спокойна работа на всички ученици, Ви  молим да изчаквате децата извън двора на училището.

Всички ученици ще бъдат тествани. Напомняме, че учениците не трябва да са консумирали храна или течности поне 30 минути преди тестване.

Провеждането на олимпиадата ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

 

Пролетни математически състезания за ученици от VII – XII клас, 9 май 2021 г.

 

Пролетни математически състезания Варна 2019