На 9 май 2021 г. от 8:00 ч. ще се проведат Пролетните математически състезания за ученици от VII до XII клас. Организацията за провеждането им е по региони, съобразена с актуалната епидемична обстановка в страната.

 

За град Варна домакин на състезанията е Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна.
Всички ученици от град Варна, които са заявили участие, трябва да се явят на 9.05.2021 г. в 7:30 ч. в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ за заемане на работните места.
Необходимо е всеки ученик да носи предпазна маска, документ за самоличност, химикал и чертожни инструменти.

Разпределение по стаи за ученици от VII клас, заявили участие в „Пролетни математически състезания 9 май 2021 г., МГ „Д-р П. Берон“, Варна“.
Учениците от VIII до XII клас трябва да се явят в стая 206 на МГ „Д-р П. Берон“.

 

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна е национален координатор за „Пролетното математическо състезание“ за ученици от VII клас.

Въпроси по организацията и дейностите провеждане на състезанието за VII клас могат да се отправят на [email protected] и тел. 0884178 201 – Евгения Михайлова.

Тук ще бъдe оповестявана информация за състезанието и резултатите след проверката на писмените работи на учениците от национална комисия.