На 9 май 2021 г. се проведедоха „Пролетни математически състезания“ за ученици от VII до XII клас.

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна е национален координатор за „Пролетното математическо състезание“ за ученици от VII клас.

Условия и примерни решения на задачите за VII клас (*.pdf)