Актуална информация за МГ

Обучение в електронна среда от разстояние

Полезни материали

 

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна през учебната 2020/2021 година (*.pdf)

Правилник за организацията на обучението, възпитанието и труда в МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна във връзка с насоките за работа в системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 (*.pdf)

Правила за работа на библиотеката на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19 (*.pdf)