Приемът на ученици в МГ „Д-р Петър Берон“ в 5. клас по държавен план-прием приключи.

Приети са 78 ученици.