Програмата “Стипендии в средното образование” е насочена към най-добрите в своята област ученици от всички специализирани гимназии в България.

Процедурата за кандидатстване за стипендии през учебната 2020/2021 е описана подробно тук.