На 7 декември 2019 г. от 10:00 часа ще се проведе XXVIII Математически турнир „Иван Салабашев“. По традиция секцията на Съюза на математиците в България в град Варна организира провеждане на състезанието в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“.

В състезанието могат да участват ученици от I до XII клас. Състезанието е с продължителност 120 минути, с изключение на първи клас, за който продължителността е 60 минути. Състезателните теми са за I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII-IX, X-XII клас.
Задачите от 1-ва до 10-та са с избираем отговор, а задачите от 11-та до 15-та – със свободен отговор. Общата тема за X, XI и XII клас е съставена от 3 задачи.

Резултатите на учениците от XII клас могат да се зачитат за кандидатстудентски изпит в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски, като за тях ще бъде предложена отделна тема.

Записването за участие в състезанието в МГ „Д-р П.Берон“ – Варна ще се извърши от 26 ноември 2019 г. до 3 декември 2019 г. с внасяне на такса от 12 лв. в „ОФИС МГ“ в МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна.
Работно време на „ОФИС МГ“ в делничните дни – от 9:00 до 12:00 часа, от 13:30 до 15:30 часа и от 16:30 до 19:00 часа и на 30 ноември 2019 г. от 9:00 до 12:30 часа.

25.11.2019 г.
Във връзка с изпълнение на изискванията на ЗЛД, при записване за състезанието се подава декларация за информираност и съгласие. Декларацията може да се изтегли от тук (*.pdf) или да се попълни на място в МГ.