На 2 декември  2017г. МГ ще бъде домакин на Математическото състезание „Иван Салабашев“.
Времетраенето е 60 минути за учениците от I клас и 120 минути за всички останали възрастови групи.
Записване: от 20 до 29 ноември 2017г. в „Офис МГ“ с работно време от 14:00 до 17:00 часа.

На 9 декември  2017г. МГ ще бъде домакин на Коледното математическо състезание.
За учениците от І и ІІ клас времетраенето е 90 минути, а за останалите от ІІІ до ХІІ клас – 120 минути.
Записване: от 20 ноември до 6 декември 2017г. в „Офис МГ“ с работно време от 14:00 до 17:00 часа.

Записване и за двете състезания ще има и на 25 ноември 2017г. (събота) от 9:00 до 12:30 в „Офис МГ“.