КОНКУРС ЗА ДВЕ СТИПЕНДИИ ПО $1,750 ВСЯКА

за двуседмична лятна програма
в Университета Джордж Вашингтон, Вашингтон, САЩ

 2018 GWU Pre-College Summer Immersion Program

https://summer.gwu.edu/summer-immersion

George Washington University (GW) in Washington, D.C. предлага две частични стипендии по $1 ,750 всяка за български ученици за ДВУСЕДМИЧНА ЛЯТНА ПРОГРАМА ВЪВ ВАШИНГТОН, САЩ, през лятото на 2018 г.

  • КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА: Стипендиите са за настоящи ученици в 9 и 10 клас, които към 1 юли 2018 година ще са на възраст между 16 и 17 години и 6 месеца.
  • КАКВО ПОКРИВА СТИПЕНДИЯТА: Стипендиите в размер на $1,750 всяка са частични  и покриват половината от образователните разходи, програмните такси и разходите за храна и квартира. Ученикът поема останалата половина от $1,750, плюс разходите за двупосочен самолетен билет и трансфер от летището до университета и обратно; местен транспорт с метро; здравна застраховка и джобни.
  • КАК СЕ КАНДИДАТСТВА: Кандидатите изпращат по имейл на г-жа Снежана Тенева, консултант за висше образование в САЩ при Комисия „Фулбрайт” ([email protected]), следните документи:

–       попълнена на английски език апликационна форма /вижте приложението/

–       академична справка за оценките и хорариума по изучаваните предмети в 8 клас /за настоящите деветокласници/ или в 8 и 9 клас /за настоящите десетокласници/. Академичната справка се издава от канцеларията на училището. Можете да я изпратите и на български език.

–       декларация от родителите на български език в свободна форма за готовността им да осигурят заплащането на допълнителните разходи в размер на около $4,000, свързани с участието на кандидата в лятната програма в САЩ

–       кандидатите трябва да бъдат готови да демонстрират в интервю по Скайп с представител на университета високо ниво на владеене на английски език и способност да се справят с изискванията на американската класна стая

  • КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:  10 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА
  • ОБЯВЯВАНЕ НА НОМИНИРАНИТЕ ДВАМА КАНДИДАТИ: ДО 22 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

Повече информация и форма за кандидатстване – тук.