За випуски 2019, 2020, 2021

Профил „Природоматематически“ –  Математика с английски език

Профил „Природоматематически“ –  Математика с немски език

Профил „Природоматематически“ –  Информатика с английски език

Профил „Природоматематически“ –  Информационни технологии с английски език

Профил „Природоматематически“ –  Информационни технологии с френски и английски език

Профил „Природоматематически“ –  Физика с английски език

 

За випуски 2022, 2023

Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“ (приложение № 3 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)