Профил „Природоматематически“ –  Математика с английски език

Профил „Природоматематически“ –  Математика с немски език

Профил „Природоматематически“ –  Информатика с английски език

Профил „Природоматематически“ –  Информационни технологии с английски език

Профил „Природоматематически“ –  Информационни технологии с френски и английски език

Профил „Природоматематически“ –  Физика с английски език