За учебната 2018/2019 година

 V А клас  V Б клас  V В клас
 VI А клас  VI Б клас  VI В клас
 VII А клас  VII Б клас
 VIII А клас  VIII Б клас  VIII В клас  VIII Г клас  VIII Д клас  VIII Е клас  VIII Ж клас
 IX А клас  IX Б клас  IX В клас  IX Г клас  IX Д клас  IX Е клас  IX Ж клас
 X А клас  X Б клас  X В клас  X Г клас  X Д клас  X Е клас  X Ж клас  X З клас
 XI А клас  XI Б клас  XI В клас  XI Г клас  XI Д клас  XI Е клас  XI Ж клас  XI З клас
 XII А клас  XII Б клас  XII В клас  XII Г клас  XII Д клас  XII Е клас  XII Ж клас XII З клас