Други проекти и програми

Сформиране на групи по Националната програма „Подготовка на ученици за участие в олимпиади“

Уважаеми ученици,

И тази година МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна ще работи по Националната програма „Подготовка на ученици за участие в олимпиади“. Правото да се работи по тази програма се придобива въз основа на постижения на учениците от предходната учебна година. Това е признание, но и задължение да се опазят и развият добрите традиции.

Тук са публикувани групите, които ще се сформират по различните предмети.

Учениците, които проявяват интерес и поемат ангажимента да се занимават през цялата следваща учебна година по избрания предмет, следва да подадат декларация до 5.08.2020 г. в МГ.

Тук публикуваме образец на декларацията (*.docx).

Групите ще са с от 8 до 15 ученици. При заявен по-голям брой, ръководителят ще определи кои ученици да бъдат включени в групата.

Занятията на групите ще са по време, извън седмичното разписание.