Проекти

Сформиране на групи по Националната програма „Подготовка на ученици за участие в олимпиади“

Уважаеми ученици,

И тази година МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна ще работи по Националната програма „Подготовка на ученици за участие в олимпиади“. Правото да се работи по тази програма се придобива въз основа на постижения на учениците от предходната учебна година. Това е признание, но и задължение да се опазят и развият добрите традиции.

Тук са публикувани групите, които ще се сформират по различните предмети.

Учениците, които проявяват интерес и поемат ангажимента да се занимават през цялата следваща учебна година по избрания предмет, следва да подадат декларация до 5.08.2020 г. в МГ.

Тук публикуваме образец на декларацията (*.docx).

Групите ще са с от 8 до 15 ученици. При заявен по-голям брой, ръководителят ще определи кои ученици да бъдат включени в групата.

Занятията на групите ще са по време, извън седмичното разписание.

PH

Клип, вдъхновен от таблица, поместена в учебника по химия.

Изработен от Борис и Ирина от 11 е клас, випуск 2017.

Към видеото

МАТЕМАТИКАТА В ИЗКУСТВОТО – ФОРМООБРАЗУВАНЕ

2f864b7f6e25ef5c80b6e9d2422f1618Интерактивното ателие ви запознава с процеса на формообразуване. Показани са произведения на М. К. Ешер и алгоритми за паркетиране на равнината. С този проект можете да разберете колко забавна е математиката и да създадете лесно и бързо собствена мозайка.

http://www.hristostaykov.net/mathematics-in-art/