Изпитен център за Австрийска езикова диплома

От 01.07.2007г. МГ ”Д-р Петър Берон” е четвъртият в страната и единствен във Варна лицензиран център за подготовка и провеждане на изпити и издаване на Австрийска езикова диплома за владеене на немски език по стандартите на Европейската езикова рамка.

Преподавателите по немски език в гимназията притежават лиценз за провеждане и оценяване на изпити за нивата А1,А2, В1,В2,и С1. Сертификатите са признати в цял свят и нямат ограничителна давност. Сертификати за нивата В2 и С1 дават право за кандидатстване в Университети в немскоговорящи страни. Към гимназията се организират и подготвителни курсове за изпитите за отделните нива.

По-подробна информация за подготвителни курсове и датите за изпити – от преподавателите на центъра Анка Добрева (GSM 0886 4357 43), Руменка Митева (GSM 0899 584 498) и Тодорка Симеонова (GSM 0878 388 986).

Актуално

Изпитите за Австрийска езикова диплома през 2016 година ще се проведат  на 11. и 12.06.2016 и на 10. и 11.12.2016. Желаещите да положат изпит за съответното ниво заявяват участието си в изпитната сесия най-късно шест седмици преди посочените дати на телефоните на преподавателите от центъра за ÖSD.