През 2015/2016 учебна година в МГ“Д-р Петър Берон“ започна подготовката и провеждането на изпита DSD I, на който се явяват около 50 000 кандидати от цял свят на възраст между 14 и 19 години.

     Дипломата по немски език на Конференцията на министрите на културата на Федерална република Германия (накратко Deutsches Sprachdiplom – DSD) е изпит по немски език като чужд, който може да бъде положен след определен брой часове обучение.

Материалите за изпитите се подготвят от Централната учебна служба за чужбина на Германия (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – ZfA) в Кьолн. Тази служба оценява също резултатите от изпитите. За провеждането на изпитите отговарят оторизираните учебни институции.

     Das DSD I – Диплома по немски език първо ниво (oтговаря на ниво В1 съгласно Общоевропейската езикова рамка GeR). Тя служи като доказателство за знания по немски език и приемане на чуждестранни кандидат-студенти в школа (Studienkolleg) за езикова и специална подготовка по съответната специалност.