От 2013 г. Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ гр. Варна е активен партньор по програмата „Фулбрайт“ за помощник-учители по английски език. През учебната 2015/2016 г. по тази програма в училището преподава Ерин Спелц , завършила CSB/SJU Минесота със специалност „ Разрешаване на конфликти, Икономика“.

Основният източник на финансиране на програмата “Фулбрайт” и на Комисията в България са средствата, ежегодно отпускани от американското правителство. Те възлизат на около 600 000 долара, а от 2009 г. българското правителство отпуска 140 000 долара годишно за увеличаване на бюджета на програмата. Фондация “Америка за България” щедро подкрепя разширяването на програмата за помощник-учители по английски език от 2010 г.

Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” е официално учредена на 9 февруари 1993 г. за срок от десет години по силата на двустранно споразумение между правителствата на САЩ и Република България.Комисията е двунационална и се ръководи от Борд, който се състои от петима американски и петима български граждани. Те представляват основните държавни и обществени дейности: управление, образование, култура, изкуство и бизнес. Почетни съпредседатели на Комисията са американският посланик и българският министър на образованието и науката.

Днес, “Фулбрайт” е най-широко признатата и престижна програма за обмен в света. През изминалите седем десетилетия чрез програмата “Фулбрайт” е осъществен академичен и културен обмен на около 325 400 стипендианти, 122 800 от САЩ и 202 600 от други страни по света.

За подробна информация относно дейността на програмата „Фулбрайт“, посетете сайта: http://www.fulbright.bg/