Информация за ученически олимпиади през учебната 2017/2018 година

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по биология (*.xlsx)
Списъци на класираните за областния кръг на олимпиадата по биология (*.xls)