Информация за ученически олимпиади през учебната 2018/2019 година

Олимпиада по астрономия

Общинският кръг на олимпиадата по астрономия е задочен и включва самостоятелно решаване на задачи в извънучилищна среда, като учениците имат възможност да използват различни източници на информация – интернет, библиотеки и др. Срокът за предаване на писмените работи на учениците в училищната комисия от преподавателите по физика е 15.01.2019 г. включително.

Темите по класове са в прикачените файлове:
V-VI клас       VII-VIII клас       IX-X клас        XI-XII клас