22.12.2021 г.

Учебна 2021/2022 година
Резултати от общинския кръг на олимпиадата по математика, проведен в МГ „Д-р Петър Берон“ (*.xlsx)
Списък на класираните ученици от МГ „Д-р Петър Берон“ за областен кръг на олимпиадата по математика (*.xlsx).

 

15.04.2021 г.
Нов график за провеждане на национални състезания и националните кръгове на ученическите олимпиади,
съгласно заповед №РД09823/5.04.2021 г. на министъра на образованието и науката.

 

05.04.2021 г.
Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от VII – XII клас,  след разкриване на анонимност и арбитриране от националната комисия.
Допуснатите до национален кръг са публикувани на сайта на МОН https://www.mon.bg/bg/100161 .
На 6.04.2021 г. от 8:30 до 14:00 ч.  в МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна учениците могат да се запознаят с писмените си работи.

 

26.02.2021 г.
Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика за област Варна за учениците от:
4 клас  5 клас     6 клас
Съгласно регламента на олмпиадата, учениците могат да се запознаят с оценените си работи на 1.03.2021 г. (понеделник) от 8:30 до 10:00ч. и от 10:30 до 18:00 ч. в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна.

 

08.02.2021 г.
Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 13.02.2021 г. от 9:00 ч. в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна.
Справка за подадените от училищата на област Варна заявки за участие в областния кръг на олимпиадата по математика. При установени неточности, информация подавайте на [email protected]
На 11.02.2021 г. (четвъртък) тук ще бъде публикувана информация за разпределението на учениците по зали.

 

08.02.2021 г.
Резултати от общинския кръг на олимпиадата по математика, проведен в МГ „Д-р Петър Берон“  (*.xlsx).
Списък на класираните ученици от МГ „Д-р Петър Берон“ за областен кръг на олимпиадата по математика  (*.xlsx).

 

04.02.2021 г.
На 6.02.2021 г. в МГ „Д-р Петър Берон“ ще се проведе областният кръг на олимпиадата по информатика.
Всички допуснати до областния кръг ученици трябва да заемат местата си в залите  до 12:30 ч.
Учениците трябва да носят документ за самоличност (ученическа карта или лична карта) и лични предпазни средства (маски, ръкавици – по желание).

 

20.01.2021 г.
Резултати от общинския кръг на олимпиадата по философия (*.xlsx)

 

15.01.2021 г.  16:00 ч.
Общинският кръг на олимпиадата по математика в МГ ще се проведе на 16.01.2021 г. според обявената по-долу организация.

14.01.2021 г.
Информацията за общинския кръг на олимпиадата по математика за МГ „Д-р П. Берон“ – Варна към 20 ч. на 14.01.2021 г. е:

На 16.01.2021 г. ще се проведе общинският кръг на олимпиадата по математика. Като:
– за учениците от V, VI и VII клас олимпиадата ще се проведе онлайн чрез Meet и Google Classroom. Учениците са получили покани за включване и указания за предварителната подготовка.
– за учениците от VIII – XII клас олимпиадата ще се проведе присъствено.

Учениците трябва да заемат местата си в класните стаи, съгласно приложения график от 8:30 до 8:45 ч. Трябва да си носят тъмен химикал,чертожни инструменти и лични предпазни средства(маски, шлем, ръкавици – по желание).

Към 12:00ч. на 15.01.2021 г. тук ще оповестим окончателната организация.

 

08.01.2021 г.
Общинският кръг на олимпиадата по астрономия е задочен. Всеки ученик самостоятелно решава поставените задачи и ги изпраща за проверка.
Условията на задачите могат да се намерят на сайта на МОН .
Срокът за представяне на решенията е 15.01.2021 г.
Решенията се предават в НАОП „Николай Коперник“ – гр. Варна

 

Обявените за 08.01. – олимпиада по математическа лингвистика и за 10.01. – олимпиада по информатика няма да се проведат на посочените дати. Новите дати ще бъдат обявени допълнително.

 

Общинските кръгове на олимпиадите за МГ „Д-р П. Берон“ ще се проведат онлайн при следния график.

За целта всеки желаещ трябва да попълни „Декларация за информираност и съгласие“. Декларацията може да се изтегли от тук или да се вземе, попълни и предаде в „ОФИС МГ“. Декларацията трябва да е подписана от ученика и родителя  (за ученици на възраст до 16 години) или от ученика (за ученици на възраст над 16 години).

След като е попълнена и подписана, декларацията трябва да се сканира или снеме и предаде/изпрати на учителя по съответния предмет до 7 дни преди обявения ден.

За всяка олимпиада ще се прави инструктаж 30 минути преди началото ѝ.

Заповед №РД09-2134 за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2020 – 2021

Заповед №РД09-3519 за изменение и допълнение на заповед №РД09-2134, изменена със заповеди №РД09-2998, №РД09-3263,  №РД09-3313

Сайт на РУО – Варна, раздел „Олимпиади и състезания“

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 година