Учебна 2021/2022 година

12.05.2022 г.
На 14.05.2022 г. от 9:00 часа в СТЕМ центъра на Математическа гимназия ще се проведе националния кръг на олимпиадата по Информационни технологии.
Учениците, които са допуснати до участие, трябва да се явят в 8:20 часа и да носят документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).
Тестът започва в 9:00 часа , а от 10:30 часа са защитите на проектите.

 

13.04.2022 г.
Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика на учениците от 7. до 12. клас, които областната комисия не предлага за участие в националния кръг:
7. клас     8. клас       9. клас       10. клас        11. клас        12. клас

 

15.03.2022 г.
Областният кръг на олимпиадата по информационни технологии ще се проведе на 19.03.2022 г. (събота) от 09:00 часа в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна.
Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 19 март 2022 г. в 08:30 ч. в МГ „Д-р Петър Берон“ за инсталиране на проектите.
График на защитите (*.xlsx)
Провеждането на олимпиадата ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

 

04.03.2022 г.
Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика за област Варна за учениците от:
IV клас       V клас          VI клас.

 

11.02.2022 г.

Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,

Във връзка с провеждането на областния кръг на олимпиадата по математика на 12.02.2022г. и с оглед спазването на дистанция и избягване на струпването на ученици при влизането им в сградата, въвеждаме следната организация:
Учениците, които са разпределени в зали с номера
201, 202, 203, 204
301, 302, 303, 304
401, 402, 403, 404
да използват западния вход на училището /входа към града/;
Всички останали ученици да използват източния вход на училището /входа към комплексите/.

След приключване на работа, учениците ще излизат от сградата само от източната страна към двора на училището.

Уважаеми родители, за да осигурим спокойна работа на всички ученици, Ви молим да изчаквате децата извън двора на училището.

Напомняме, че учениците не трябва да са консумирали храна или течности поне 30 минути преди тестване. Молим всички ученици, които имат сертификат, издаден след 8.02.2022 г., да носят копие на сертификата и да го представят на квестора в залата.

Класираните за областния кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване, следва да се явят на 12 февруари 2022 г. в 08:00 ч. в МГ „Д-р Петър Берон“.
Класираните за областния кръг ученици, които имат валиден сертификат, следва да се явят на 12 февруари 2022 г. в 08:30 ч. в МГ „Д-р Петър Берон“.

Провеждането на олимпиадата ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

 

08.02.2022 г. (обн. 10.02.2022 г)
Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 12.02.2022 г. (събота) от 09:00 часа в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна.
Класираните за областния кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване, следва да се явят на 12 февруари 2022 г. в 08:00 ч. в МГ „Д-р Петър Берон“.
Класираните за областния кръг ученици, които имат „зелен сертификат“, следва да се явят на 12 февруари 2022 г. в 08:30 ч. в МГ „Д-р Петър Берон“.
Разпределение на учениците по зали.
Провеждането на олимпиадата ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

02.02.2022 г.
Справка за подадените от училищата на област Варна заявки за участие в областния кръг на олимпиадата по математика (*.pdf)

 

22.12.2021 г.
Резултати от общинския кръг на олимпиадата по математика, проведен в МГ „Д-р Петър Берон“ (*.xlsx)
Списък на класираните ученици от МГ „Д-р Петър Берон“ за областен кръг на олимпиадата по математика (*.xlsx).