Учебна 2023/2024 година

27.03.2024 г.
Резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от  VII до XII клас, които не са предложени от областната комисия за допускане до национален кръг:

VII клас    VIII клас     IX клас     X клас     XI клас     XII клас

 

 

01.03.2024 г.
Резултати от проведения на 11.02.24 г. областен кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV, V и VI клас (*.pdf):
IV клас         V клас          VI клас

Учениците, в присъствието на своите родителите, могат да се запознаят с писмените си работи в периода от 05.03.24 до 07.03.24 включително от 11:00 часа до 18:00 часа на първия етаж на МГ „Д-р Петър Берон“.

 

21.02.2024 г.
На 25.02.2024 г. в STEM центъра на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ ще се проведе областния кръг на олимпиадата по информационни технологии. Участниците ще представят своите проекти по следния график.

 

08.02.2024

Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 11.02.2024 г. (неделя) от 09:00 часа в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна.

Всички ученици следва да се явят на 11 февруари 2024 г. в 08:30 ч. в МГ „Д-р Петър Берон“.

Разпределение на учениците по стаи:
4. клас      5. клас      6. клас     7. клас     8. клас     9. клас     10. клас     11. клас     12. клас

Учениците, които имат подадени декларации, че не са съгласни резултатите им да се обявяват публично, са посочени в списъците с анонимни номера. Информация за анонимния си номер учениците могат да получат от своето училище.

Необходимо е учениците да носят документ за самоличност (ученическа лична карта или ученическа книжка).

 

02.02.2024
Резултати на учениците от МГ „Д-р Петър Берон“ от общинския кръг на олимпиадата по астрономия (*.pdf)

19.12.2023
Резултати на учениците от МГ „Д-р Петър Берон“ от общинския кръг на олимпиадата по математика:
5. клас     6. клас     7. клас     8. клас     9. клас     10. клас     11. клас     12. клас

Списъци с допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата ученици от МГ „Д-р Петър Берон“:
5. клас     6. клас     7. клас     8. клас     9. клас     10. клас     11. клас     12. клас