18.06.2024 г.
Указания за кампания по прием на ученици в V клас за учебната 2024/2025 година

Уважаеми родители,

Служебните бележки за допускане до НВО в IV клас, които учениците са получили от училището, в което са се обучавали през учебната 2023/2024 година, съдържат код за достъп и парола за сайта https://infopriem.mon.bg.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием и индивидуален код за достъп. С него може да се кандидатства във всички региони на страната. От падащото меню трябва да се избере желаният регион. Така ще могат да се посочат училища с държавен план-прием в конкретния избран регион.

Към пълния текст на указанието

 

17.06.2024 г.
Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,

Математическо състезание „Математика за всеки“ за учениците от IV клас се проведе на 01.06.2024 г. (събота) в сградата на Математическа гимназия.

Резултати на учениците от област Варна (*.pdf)

Родителите могат да се запознаят с писмените работи на учениците на 18 и 20 юни от 08:00 часа до 16:00 часа на първия етаж на МГ „Д-р Петър Берон“.

 

31.05.2024 г.
Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ е домакин на състезанието „Математика за всеки“ за учениците от IV клас. Състезанието ще се проведе на 01.06.2024 г. (събота) от 09:00 часа в сградата на гимназията.

Всички ученици, които са заявили участие в състезанието, следва да се явят на 01 юни 2024 г. в 08:15 ч. в МГ „Д-р Петър Берон“ и да носят документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Разпределение на учениците от 4 клас по зали.

Влизането в сградата на всички ученици ще става през източния вход на училището.
След приключване на работа, учениците ще излизат от сградата само от източната страна към двора на училището. Състезанието е с обща продължителност 3 часа.

Уважаеми родители, за да осигурим спокойна работа на всички ученици, Ви молим да проследите дали учениците носят лична карта и да изчаквате децата извън двора на училището.

 

12.04.2024 г.
Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2024/2025 година (приет на заседание на Педагогогическия съвет от 09.01.2024 г.актуализиран с решение на Педагогогическия съвет от 12.04.2024 г.)

 

09.04.2024 г.
Резултати от проведеното на 30.03.2024 г. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас (*.pdf)
Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник и на член на областната комисия за проверка и оценка в дните от 10 до 12 април от 09:00 до 15:00 часа на първия етаж на МГ „Д-р Петър Берон“.

03.04.2024 г.
График на дейностите по приемане на ученици в V клас по държавен план-прием в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна за учебната 2024/2025 година.

 

01.03.2024 г.
Резултати от проведения на 11.02.24 г. областен кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV клас

Учениците, в присъствието на своите родителите, могат да се запознаят с писмените си работи в периода от 05.03.24 до 07.03.24 включително от 11:00 часа до 18:00 часа на първия етаж на МГ „Д-р Петър Берон“.

 

 

15.09.2023 г.
Важно за учениците от IV клас през учебна 2023/2024 година

В съответствие с чл.73, ал.3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класирането за прием в V клас на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна за учебната 2024/2025 година ще става въз основа на двата най-високи резултата, взети със съответните коефициенти, от следните състезания и олимпиади:
1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 11.02.2024 г.
2. Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас – 30.03.2024 г.
3. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 8.06.2024 г.

Забележка: Участието в областния кръг на олимпиадата по математика е възможно след успешно представяне на общинския кръг на олимпиадата по математика, който ще се проведе до 10.12.2023 г.

14.07.2023 г.
Приемът на ученици в МГ „Д-р Петър Берон“ в 5. клас по държавен план-прием приключи.
Към 10:00 часа на 14.07.2023 г. за заети всички обявени места.

12.07.2023 г.
Към 17:30 часа на 12.07.2023 г. за прием в V клас на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна са записани 77 (седемдесет и седем) ученици.
Остава незаето 1 (едно) място.
За заемането му се поканва ученикът, класиран като № 80.
Ученикът трябва да се запише до 12:00 часа на 14.07.2023 г.

 

10.07.2023 г.
Към 17:00 часа на 7.07.2023 г. за прием в V клас на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна са записани 77 (седемдесет и седем) ученици.
Остава незаето 1 (едно) място.
За заемането му се поканва ученикът, класиран на № 79.
Ученикът трябва да се запише до 17:00 часа на 12.07.2023 г.

 

04.07.2023 г.
Протокол на класираните ученици за държавен план-прием в V клас на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ за учебната 2023/2024 година.
Протокол с класирането на всички ученици, подали заявления за прием.

Родителската среща за новоприетите ученици в 5. клас, обявена за 18:30 часа на 05.07.2023 г., ще се проведе присъствено в Дигитална стая на МГ.

Записването на класираните ученици ще се извърши в работните дни от 5.07.2023 г. до 7.07.2023 г. (вкл.) в стая 107 на МГ с работно време от 9:00 до 17:00 часа.
При записването учениците предоставят оригинала на удостоверението за завършен начален етап.


26.05.2023 г.

Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,

Математическо състезание „Математика за всеки“ за учениците от IV клас се проведе на 13.05.2023 г. (събота) в сградата на Математическа гимназия.

Резултати на учениците от област Варна (*.pdf)

Условия на задачите (*.pdf)

Родителите могат да се запознаят с писмените работи на учениците на 30 и 31 май от 11:00 часа до 17:00 часа на първия етаж на МГ „Д-р Петър Берон“.

 

11.05.2023 г.
Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ е домакин на състезанието „Математика за всеки“ за учениците от IV клас. Състезанието ще се проведе на 13.05.2023 г. (събота) от 09:00 часа в сградата на гимназията.

Всички ученици, които са заявили участие в състезанието, следва да се явят на 13 май 2023 г. в 08:20 ч. в МГ „Д-р Петър Берон“ и да носят документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Разпределение на учениците от 4 клас по зали.

Влизането в сградата на всички ученици ще става през източния вход на училището.
След приключване на работа, учениците ще излизат от сградата само от източната страна към двора на училището. Състезанието е с обща продължителност 3 часа.

Уважаеми родители, за да осигурим спокойна работа на всички ученици, Ви молим да проследите дали учениците носят лична карта и да изчаквате децата извън двора на училището.

04.05.2023 г.
График на дейностите на училищната комисия по приемане на ученици в V клас по държавен план-прием в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна за учебната 2023/2024 година

Утвърден държавен план-прием за ученици в V клас за учебната 2023/2024 година

 

05.04.2023 г.
Резултати от проведеното на 25.03.2023 г. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас (*.pdf).
Родителите могат да се запознаят с писмените работи на учениците на 6 и 7 април от 11:00 часа до 17:00 часа на първия етаж на МГ „Д-р Петър Берон“.

 

06.03.2023 г.
Резултати от проведения на 12.02.2023 г. областен кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV клас .

Родителите могат да се запознаят с писмените работи на учениците от 7 до 9 март от 11:00 часа до 17:00 часа на първия етаж на МГ „Д-р Петър Берон“.

 

16.01.2023 г.
Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2023/2024 година

 

16.09.2022 г.
Важно за учениците от IV клас през учебна 2022/2023 година

В съответствие с чл.73, ал.3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класирането за прием в V клас на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна за учебната 2023/2024 година ще става въз основа на двата най-високи резултата, взети със съответните коефициенти, от следните състезания и олимпиади:
1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 12.02.2023 г.
2. Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас – 25.03.2023 г.
3. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ –13.05.2023 г.

Забележка: Участието в областния кръг на олимпиадата по математика е възможно след успешно представяне на общинския кръг на олимпиадата по математика, който ще се проведе до 11.12.2022 г.

07.07.2022 г.
Протокол на класираните ученици за държавен план-прием в V клас на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ за учебната 2022/2023 година.
Протокол с класирането на всички ученици, подали заявления за прием.

Родителската среща за новопроетите ученици в 5. клас, обявена за 18:30 часа на 07.07.2022 г., ще се проведе присъствено в Дигитална стая на МГ.

Записването на класираните ученици ще се извърши в работните дни от 8.07.2022 г. до 11.07.2022 г. (вкл.) в стая 107 на МГ с работно време от 9:00 до 17:00 часа.
При записването учениците предоставят оригинала на удостоверението за завършен начален етап.

31.05.2022 г.
Резултатите от проведеното на 14.05.2022 г. състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас са достъпни тук (*.pdf).

Съгласно регламента на състезанието, учениците и/или родител на ученика могат да се запознаят с оценените си работи на 2.06.2022 г. (четвъртък) от 8:30 до 18:30 часа в сградата на МГ „Д-р Петър Берон“.

Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да види състезателната работа.

12.05.2022 г.

Утвърден държавен план-прием за ученици в V клас за учебната 2022/2023 година

 

12.05.2022 г.
Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ е домакин на състезанието „Математика за всеки“ за учениците от IV клас. Състезанието ще се проведе на 14.05.2022 г. (събота) от 09:00 часа в сградата на гимназията.

Всички ученици, които са заявили участие в състезанието, следва да се явят на 14 май 2022 г. в 08:00 ч. в МГ „Д-р Петър Берон“ и да носят документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Разпределение на учениците от 4 клас по зали.

С оглед спазването на дистанция и избягване на струпването на ученици при влизането им в сградата, въвеждаме следната организация:

Учениците, които са разпределени в зали с номера
201, 202, 203, 204
301, 302, 303, 304
401, 402, 403, 404
да използват западния вход на училището /входа към града/.

Всички останали ученици да използват източния вход на училището /входа към комплексите/.

След приключване на работа, учениците ще излизат от сградата само от източната страна към двора на училището.

Уважаеми родители, за да осигурим спокойна работа на всички ученици, Ви молим да изчаквате децата извън двора на училището.

 

08.04.2022 г.
Резултатите от Пролетно математическо състезание за ученици от 4 клас са достъпни тук.

Съгласно регламента на състезанието, учениците могат да се запознаят с оценените си работи в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна  на 11.04.2022 г. (понеделник) от 8:00 до 18:00 часа.

 

24.03.2022 г.
Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ е домакин на Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас.  Състезанието ще се проведе на 26.03.2022 г. (събота) от 09:00 часа в сградата на гимназията.

Всички ученици, които са заявили участие в състезанието, следва да се явят на 26 март 2022 г. в 08:00 ч. в МГ „Д-р Петър Берон“.

Разпределение на учениците от 4 клас по зали.

С оглед спазването на дистанция и избягване на струпването на ученици при влизането им в сградата, въвеждаме следната организация:

Учениците, които са разпределени в зали с номера
201, 202, 203, 204, 205
300, 301, 302, 303, 304, 304
400, 401, 402, 403, 404, 405
да използват западния вход на училището /входа към града/;

Всички останали ученици да използват източния вход на училището /входа към комплексите/.

След приключване на работа, учениците ще излизат от сградата само от източната страна към двора на училището.

Уважаеми родители, за да осигурим спокойна работа на всички ученици, Ви  молим да изчаквате децата извън двора на училището.

Всички ученици ще бъдат тествани. Напомняме, че учениците не трябва да са консумирали храна или течности поне 30 минути преди тестване.

Провеждането на олимпиадата ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

 

04.03.2022 г.
Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика за област Варна за учениците от IV клас.
Съгласно регламента на олимпиадата, учениците могат да се запознаят с оценените си работи в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна  на:
–  7.03.2022 г. (понеделник) от 8:30 до 14:30 ч. и от 15:00 до 18:00 ч.
–  8.03.2022 г. (вторник) от 10:00 до 17:00 ч.

 

21.01.2022 г.
Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2022/2023 година

 

15.09.2021 г.
Важно за учениците от IV клас през учебна 2021/2022 година

В съответствие с чл.73, ал.3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класирането за прием в V клас на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна за учебната 2021/2022 година ще става въз основа на двата най-високи резултата, взети със съответните коефициенти, от следните състезания и олимпиади:

 1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 12.02.2022 г.
 2. Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас – 26.03.2022 г.
 3. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ –14.05.2022 г.

Забележка: Участието в областния кръг на олимпиадата по математика е възможно след успешно представяне на общинския кръг на олимпиадата по математика, който ще се проведе до 12.12.2021 г.

Решението е взето на заседание на Педагогическия съвет от 13 септември 2021 г. с Протокол №20.

09.07.2021 г.
Към 16:00 часа са записани всички 78 класирани ученици за прием в V клас на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ за учебната 2021/2022 година.
Няма свободни места.

07.07.2021 г.
Протокол на класираните ученици за държавен план-прием в V клас на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ за учебната 2021/2022 година.
Протокол на класираните ученици, съдържащ компонентите за образуване на бала за прием в V клас.
Според чл. 50, ал. 9 от Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците „Оценката на ученика от НВО се изразява като процент от максималния брой точки и се записва в точки“. Например 100 точки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование са 50 точки за класирането.

Родителската среща за новопроетите ученици в 5. клас, обявена за 18:30 часа на 07.07.2021 г., ще се проведе присъствено и онлайн.
Връзка за онлайн участие: https://meet.google.com/sqb-ubep-rke

 

05.07.2021 г.
Родителската среща за новопроетите ученици в 5. клас, обявена за 18:30 часа на 07.07.2021 г., ще се проведе присъствено и онлайн. Връзката за включване ще бъде обявена със списъка на класираните ученици.

 

Утвърден държавен план-прием за ученици в V клас за учебната 2021/2022 година

 

18.01.2021 г.
Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2021/2022 година

 

08.06.2021 г.
На 10 и 11 юни 2021 г. с работно време от 8:30 до 16:00 часа в МГ ще бъдат издавани служебните бележки за ученици от 4. клас.
Бележките удостоверяват резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика и състезанията „Пролетни математически състезания“ и „Математика за всеки“ и ще бъдат издавани само на ученици, които са се явили на съответните състезания в МГ.

27.05.2021 г. 
Коригиран протокол с резултатите от състезанието „Математика за всеки“ за ученици от IV клас, проведено на 15.05.2021 г. (ред. на 04.06.2021 г.)

Ученикът и/или родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, може в присъствието на член на комисията за проверка и оценка да се запознае с писмената си работа на 31.05.2021 г. от 8:30 до 17:30 ч. в МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна.
Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да види състезателната работа.
По време на разглеждането на работите на учениците ще се спазват противоепидемичните мерки – носене на маски, спазване на социална дистанция.

 

19.05.2021 г.
Резултатите от „Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас“, проведено на 08.05.2021 г., са достъпни тук (*.pdf).
Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник на 20.05.2021 г. от 8:30 до 16:00 ч. в МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна.
По време на разглеждането на работите на учениците ще се спазват противоепидемичните мерки – носене на маски, спазване на социална дистанция.

 

26.02.2021 г.
Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика за област Варна за учениците от IV клас
Съгласно регламента на олмпиадата, учениците могат да се запознаят с оценените си работи на 1.03.2021 г. (понеделник) от 8:30 до 10:00ч. и от 10:30 до 18:00 ч. в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна.

 

13.05.2021 г.
На 15 май 2021 г. в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна ще се проведе математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“. В състезанието участват ученици, които предварително са подали заявки за участие.

Тук можете да видите разпределението на учениците по стаи.

Учениците трябва да се явят на 15 май 2021 г. между 8:20 и 8:45 ч. за заемане на определените места.
Учениците трябва да носят документ за самоличност (ученическа лична карта или ученическа книжка), син химикал за писане, чертожни  инструменти и маска за лице.

Състезанието започва в 9:00 ч. и е с продължителност 3 часа.

 

05.05.2021 г.
На 8 май 2021 г. в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна ще се проведе Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас. В състезанието участват ученици, които предварително са подали заявки за участие.

Тук можете да видите разпределението на учениците по стаи.

Учениците трябва да се явят на 8 май 2021 г. между 8:20 и 8:45 ч. за заемане на определените места.
Учениците трябва да носят документ за самоличност (ученическа лична карта или ученическа книжка), син химикал за писане, чертожни  инструменти и маска за лице.

Състезанието започва в 9:00 ч. и е с продължителност 4 ч. и 30 мин.

 

19.03.2021 г.
Отменя се провеждането на Пролетното математическо състезание със заповед №РД09-749/19.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката.
Новата дата за провеждане на състезанието следва да бъде оповестена до 8 април 2021 година.

 

15.03.2021 г.
Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас през учебната 2020/2021 година ще се проведе на 27.03.2021 г. от 09:00 часа в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, което е училище-домакин и училище-координатор на състезанието.

За участието в Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас  от името на ученика, родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, в срок до 17.03.2021 г. подава Заявление за участие по образец до директора на МГ „Д-р П. Берон“ – Варна, чрез директора на училището, в което се обучава ученикът.
На 25.03.2021г. на сайта на МГ „Д-р П. Берон“ – Варна ще бъдат оповестени работните места на учениците.
Информацията може да бъде видяна и на сайта на РУО-Варна.

04.01.2021 г.
Общинският кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV клас ще се проведе на 16.01.2021 г.  от 9:00 ч. с организация на училището, в което учениците се обучават в момента.
15.09.2020 г.
Важно за учениците от IV клас през учебна 2020/2021 година

В съответствие с чл.73, ал.3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класирането за прием в V клас на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна за учебната 2021/2022 година ще става въз основа на двата най-високи резултата, взети със съответните коефициенти, от следните състезания и олимпиади:
1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 13.02.2021 г.;
2. Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас – 27.03.2021 г.;
3. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки “ – 15.05.2021 г.

Забележка: Участието в областния кръг на олимпиадата по математика е възможно след успешно представяне на общинския кръг на олимпиадата по математика, който ще се проведе на 12 декември 2020 г.

20.07.2020 г.
Към 17:30 часа всички места по държавен план-прием в V клас в МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна за учебната 2020/2021 година са заети.

 

17.07.2020 г.
Към 17:00 часа на 17.07.2020 г. за прием в V клас на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна са записани 77 (седемдесет и седем) ученици.

Остава незаето 1 (едно) място.

За заемането му се поканва ученикът, класиран на № 79.

Ученикът трябва да се запише до 17:00 часа на 20.07.2020 г.

 

13.07.2020 г.

Протокол на класираните ученици за държавен план-прием в V клас на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ за учебната 2020/2021 година.

Във връзка с актуалната епидемична обстановка, родителската среща ще се проведе онлайн. Код за достъп  ще се получава при получаване на служебната бележка, че ученикът/ученичката може да бъде записан/записана в V клас на МГ „Д-р П.Берон“ – за учебната 2020/2021 г.

Служебните бележки могат да се получат на 14.07.2020 г. от 9:00 до 16:30 ч.

Записването на класираните учениците ще става на 15, 16 и 17.07.2020 г.

10.07.2020 г.
Важно

Днес, 10 юли, е последният ден за подаване на документи за класиране за прием в V клас.

Класирането се извършва само на подалите документи.

 

03.07.2020 г.
Резултатите от състезанието „Математика за всеки“, проведено на 28.06.2020 г., са достъпни тук (*.pdf).

Писмените работи на учениците, които са се вили във Варна могат да се видят на 6 и 7.07.2020 г. от 9:00 до 16:30 ч. в МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна. По време на разглеждането на работите на учениците ще се спазват противоепидемичните мерки – носене на маски, спазване на социална дистанция.

Служебните бележки с резултатите на учениците, явили се в град Варна, от Областния кръг по математика и състезанието „Математика за всеки“ могат да бъдат получени от 8 до 10.07.2020 г. от 9:00 до 17:00 ч. в МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна.

 

30.06.2020 г.
График на дейностите на училищната комисия по приемане на ученици в V клас по държавен план-прием в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна за учебната 2020/2021 година

26.06.2020 г.
Състезанието „Математика за всеки“ за ученици от IV клас ще се проведе в  МГ „Д-р Петър Берон“ на 28.06.2020 г.
Състезанието започва в 9:00 часа и е с продължителност 180 минути.

Учениците трябва да се явят в двора на училището в 8:00 часа като си носят документ за самоличност, син химикал, молив, прибори за чертане;
да са с лични предпазни средства (маска, шлем) и да спазват необходимата дистанция.

Разпределението по стаи ще намерите тук до края на днешния ден.

Информация по телефон няма да се дава.

21.05.2020 г.
За учениците от IV клас на 28.06.2020 г. ще се проведе математическото състезание „Математика за всеки“. Организацията започва с подаване на заявление в училището, в което се обучава ученикът, в срок до 16.06.2020 г.

 

21.05.2020 г.
Коригиран регламент за държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2020/2021 година

 

04.05.2020 г.
Утвърден държавен план-прием в V клас за учебната 2020/20221 г.

Съгласно заповед №РД 06-413/30.04.2020 г. на началника на РУО – Варна

Община, наименование на училището: Профил Брой паралелки Брой ученици
Община Варна, Математическа гимназия „Д-р П.Берон“ математически 3 78
Общо за училището: 3 78
Всичко за областта: 3 78

 

02.05.2020 г.
Уважаеми родители и ученици в IV клас,

Искаме да Ви информираме, че в седмицата 4 – 8.05.2020 г. се очаква по-конкретна информация във връзка с държавния план-прием в V клас за учебната 2020/2021 г.

За сега е ясно, че държавен план-прием в V клас за учебната 2020/2021 г. в МГ „Д-р П. Берон“ – Варна ще има. Начинът за приемане ще бъде регламентиран в близките дни.

За всяка промяна в споделената с Вас информация или предоставяне на нова, Вие ще бъдете информирани тук.

Следете редовно тази рубрика.

Пазете се и бъдете здрави!

02.05.2020 г.
Павлин Петков
Директор на МГ „Д-р П.Берон“ – Варна

 

08.04.2020 г.
Уважаеми родители и ученици в IV клас,

Искаме да Ви информираме, че продължават дейностите по държавния план-прием в V клас за учебната 2020/2021 г. в МГ „Д-р П.Берон“ –Варна.

Надявам се, че МОН ще утвърди нови дати за Пролетното математическо състезание за IV клас и Математическото състезание за ученици от IV клас „Млади таланти“.

За всяка промяна в споделената с Вас информация или предоставяне на нова, Вие ще бъдете информирани тук.
Следете редовно тази рубрика.

Пазете се и бъдете здрави!

Павлин Петков
Директор на МГ „Д-р П.Берон“ – Варна

14.01.2020 г.
Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2020/2021 година

13.09.2019 г.
Важно за учениците от IV клас
учебна 2019/2020 година

В съответствие с чл.73, ал.3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класирането за прием в V клас на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна за учебната 2020/2021 година ще става въз основа на двата най-високи резултата, взети със съответните коефициенти, от следните състезания и олимпиади:
1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 1.02.2020 г.;
2. Пролетни математически състезания за IV клас – 28.03.2020 г.;
3. Математическо състезание за ученици от IV клас „Млади таланти“ – 09.05.2020 г.

Забележка: Участието в областния кръг на олимпиадата по математика е възможно след успешно представяне на общинския кръг на олимпиадата по математика, който ще се проведе на 14 декември 2019 г.

27.06.2019 г.

До 27.06.2019 г. бяха записани всички класирани ученици за държавния план-прием в V клас в МГ „Д-р Петър Берон“ за учебната 2019/2020 година.
Няма незаети места.

21.06.2019 г.
Към 17:00 часа на 21.06.2019 г. за прием в V клас на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна са записани 77 (седемдесет и седем) ученици.
Остава незаето 1 (едно) място.
За заемането му се поканва ученикът, класиран на №79.
Ученикът трябва да се запише до 17:00 часа на 26.06.2019 г.

13.06.2019г.
Класиране на учениците, завършили IV клас и подали заявление за класиране за държавен план-прием в V клас в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна.

За записване се поканват първите 78 ученици, съгласно утвърдения държавен план-прием.

Поради равен бал на учениците с входящи номера №211 и вх.№194, съгласно чл.13 от Регламента за прием в V клас на МГ „Д-р П. Берон“ – Варна за учебната 2019/2020 г. на по-предно място е класиран ученикът с входящ № 211.

За учениците, които имат право да се запишат в V клас за учебната 2019/2020г. на 14.06.2019г.
–  от 17:00 до 18:30ч. ще се раздават служебни бележки, за издаване на удостоверение за преместване
– от 18:30ч. ще се състои родителска среща.
11.06.2019г.
Допълнително раздаване на служебни бележки, за тези, които не са успели да ги получат в периода 03 – 07 юни 2019 г., ще има на 14.06.2019 г. от 15:00 до 16:30 часа.

28.05.2019г.
Утвърден държавен план-прием

16.05.2019г.
Разпределение на учениците от 4. клас по стаи за участие в математическо състезание „Откриване на млади таланти“ – 18 май 2019 г. (списъкът е по входящи номера).
Учениците трябва да се явят на 18.05.2019 г. в 8:30 часа в МГ „Д-р П. Берон“ – Варна, като представят ученическа лична карта или ученическа книжка.

25.04.2019г.
График на дейностите на училищната комисия по приемане на ученици в V клас по държавен план-прием в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна за учебната 2019/2020 година.

11.04.2019г.
Разпределение на учениците от 4. клас по стаи за участие в Национално математическо състезание Питагор – 13 април 2019 г. (списъкът е по входящи номера).
Учениците трябва да се явят на 13.04.2019 г. в 8:30 часа в МГ „Д-р П. Берон“ – Варна, като представят ученическа лична карта или ученическа книжка.

28.03.2019г.
Разпределение на учениците от 4. клас по стаи за участие в Пролетно математическо състезание 30 март 2019 г. (списъкът е по входящи номера).
Учениците трябва да се явят на 30.03.2019 г. в МГ „Д-р П. Берон“ – Варна, като представят ученическа лична карта или ученическа книжка.

15.01.2019г.
Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2019/2020 година

 

20.11.2018г.
За класиране за прием в V клас в МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна за учебната 2019/2020 година ще се вземат резултатите от:

 • Областен кръг на олимпиадата по математика – 2.02.2019г. (при условие, че ученикът е участвал в общинския кръг, който ще се проведе на 15.12.2018г., и е класиран за областния);
 • Пролетно математическо състезание, 30.03.2019 г. ;
 • Математическо състезание „Питагор“, 13.04.2019 г. ;
 • Математическо състезание „Откриване на млади таланти“, 18.05.2019 г.

14.09.2018г.
Редактирано на 10.12.2018г.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС
В МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – ВАРНА
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНA

Съгласно член 38, ал.3 от ЗПУО Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“- Варна осъществява обучение в прогимназиален етап V-VII клас чрез държавен план-прием. Приемът се извършва след завършен начален етап на основна степен на образование и се утвърждава от началника на РУО-Варна в срок до 30 март 2019 година.

Право на участие в приема в V клас имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на Националното външно оценяване в IV клас и са участвали в поне две от следните състезаниея: Областен кръг на олимпиадата по математика, Пролетно математическо състезание, Математическо състезание „Питагор“, Математическо състезание „Откриване на млади таланти“.

За учебната 2019/2020 година учениците ще се класират въз основа на:

 1. резултата от Националното външно оценяване по математика;
 2. успеха от учебните предмети, изучавани в задължителни и избираеми учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование, превърнат по скала в точки;
 3. двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на посочените математически състезания от Календара на МОН и/или Областния кръг на олимпиадата по математика.

В срок до 15 януари 2019 година Педагогическият съвет ще определи методиката за извършване на класирането, чрез която ще бъдат определени тежестите на резултатите от състезанията и олимпиадата.

Актуална информация за дейностите по приема се оповестяват на видно място в Гимназията и на сайта http://www.mgberon.com.

29.06.2018г.
До 29.06.2018г. бяха записани всички класирани ученици за държавния план-прием в V клас в МГ „Д-р Петър Берон“ за 2018/2019 година.

Няма незаети места.

28.06.2018г.
Към 16:00 часа на 28.06.2018 г. от обявените 78 места в държавния план-прием в V клас в МГ „Д-р Петър Берон“ за учебната 2018/2019 година има едно (1) свободно място.

25.06.2018г.
Класиране на учениците, завършили IV клас и подали заявление за класиране за държавен план-прием в V клас в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна.

Раздаването на служебните бележки на учениците, класирани до 78-мо място, ще става от 17:00 до 18:30 ч. на 26.06.2018 и на 27.06.2018 г. от 9:00 до 17:00 ч.
Служебните бележки са необходими за издаване на удостоверение за преместване от училището, в което е бил обучаван класираният ученик (до №78) в IV клас.

Родителската среща за класираните до №78 ученици ще се проведе на 26.06.2018 г. от 18:00 ч. в МГ „Д-р П. Берон“ – Варна.

13.04.2018г.
Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас ще се проведе на 28.04.2018 г. в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна.

Начало на състезателния ден е 9:00 часа. Времето за работа на учениците е 120 минути. Състезанието е анонимно.

Записването на учениците става в срок до 20.04.2018 г. в училището, в което ученикът се обучава.

След подаване на заявката училището подател ще получи имейл с входящи номера на учениците, с които те ще могат да проверят работните си места и резултата си от състезанието.

На 26.04.2018 г. на сайта на РУО-Варна и МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците по входящия номер.

Учениците, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител, до директора на училището домакин в деня на състезанието.

Регламент за организиране и провеждане на Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас през учебната 2017/2018 г.

13.04.2018г.

Резултатите от проведеното на 31 март 2018 година в МГ „Д-р Петър Берон“ Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас са достъпни тук. Публикувани са според входящите номера на учениците.

10.04.2018г.

Съгласно заповед №РД-06-338/29.03.2018г. на Началника на РУО-Варна, утвърденият държавен план-прием за учебната 2018/2019г. в V клас на МГ „Д-р Петър Берон“ е 78 ученици в 3 паралелки.

График на дейностите на училищната комисия по приемане на ученици по държавния план-прием за учебната 2018/2019г. в V клас на МГ „Д-р Петър Берон“.

Заявление за участие в приема в V клас.

Служебна бележка за резултатите от олимпиадата и/или състезанията в областта на математиката.

 

28.03.2018г.

Разпределение по стаи на учениците в IV клас, заявили участие в Пролетно математическо състезание, което ще се  проведе на 31 март 2018 г. в МГ „Д-р П. Берон“. Списъкът е по входящи номера, които учениците следва да са получили от училището, в което се обучават.

Учениците трябва да се явят в МГ в 8:30 часа и да носят ученическа книжка или ученическа лична карта, както и химикал, молив, линия, триъгълник.

 

19.03.2018г.

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 31.03.2018 г. в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна.

Начало на състезателния ден е 9:00 часа. Времето за работа на учениците е 4 часа и 30 минути. Състезанието е анонимно.

Записването за състезанието е до 22.03.2018 г. чрез училището, в което ученикът се обучава. Чрез училището ученикът ще получи входящ номер, с който ще може да провери резултата си от състезанието.

На 28.03.2018 г. на сайта на РУО-Варна и МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците по входящия номер.

Учениците, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично, подават декларация до директора на училището-домакин в деня на състезанието. Бланка за декларацията може да бъде изтеглена от тук.

15.01.2018г.

Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2018/2019 година

 

30.11.2017г.

В съответствие с чл.73 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класирането за прием в V клас на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна за учебната 2018/2019 година ще става въз основа на двата най-високи резултата, взети със съответните коефициенти, от следните състезания и олимпиади:

 • Областен кръг на олимпиадата по математика – 03.02.2018г.;
 • Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас – 31.03.2018 г.;
 • Математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас – 28.04.2018 г.;
 • Математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас – 09.06.2018 г.

Забележка: Участието в областния кръг на олимпиадата по математика е възможно след успешно представяне на общинския кръг на олимпиадата по математика, който ще се проведе на 16 декември 2017г.

 

14.09.2017г.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС
В МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – ВАРНА
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНA

Съгласно член 38, ал.3 от ЗПУО Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“- Варна осъществява обучениие в прогимназиален етап V-VII клас чрез държавен план-прием. Приемът се извършва след завършен начален етап на основна степен на образование и се утвърждава от началника на РУО-Варна в срок до 30 март 2018 година.

Право на участие в приема в V клас имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на Националното външно оценяване в IV клас и са участвали в Областния кръг на олимпиадата по математика и в две математически състезания, включени в календара на МОН.

За учебната 2018/2019 година учениците ще се класират въз основа на:

 1. резултата от Националното външно оценяване по математика;
 2. успеха от учебните предмети, изучавани в задължителни и избираеми учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование, превърнат по скала в точки;
 3. двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания от Календара на МОН и/или Областния кръг на олимпиадата по математика.

В срок до 15 януари 2018 година Педагогическият съвет ще определи методиката за извършване на класирането, чрез която ще бъдат определени тежестите на резултатите от състезанията и олимпиадата.

Актуална информация за дейностите по приема се оповестяват на видно място в Гимназията и на сайта http://www.mgberon.com.

29.06.2017г.
До 29.06.2017г. бяха записани всички класирани ученици за държавния план-прием в V клас в МГ „Д-р Петър Берон“ за 2017/2018 година.

Няма незаети места.

 

18.06.2017г.
Подаването на документите за класиране за прием в V клас в МГ „Д-р Петър Берон“ за учебната 2017/2018 година е от 19 до 23 юни 2017 година в стая 107 при следното работно време:
на 19.06.17 (понеделник)  от 14:00 до 17:30 часа;
от 20.06.17 (вторник) до 23.06.17 (петък)  от 8:30 до 17:30 часа.

Необходими документи:

 1. Заявление по образец.
 2. Копие от удостоверението за завършен начален етап. Носи се оригинала за сверяване. На копието се отбелязва средният успех на ученика, след преобразуването на оценките в точки *.
  Съгласно Регламента за прием в МГ в балообразуването участва резултатът от НВО по математика в точки**.
 3. Служебна/и бележка/и с резултатите от олимпиадата и/или състезанията по математика, изброени в Регламента за прием в МГ. За учениците, явявали се на олимпиада и/или състезания в МГ – Варна, служебната бележка и копие се получават на място и се прилагат към документите.
  Ако ученикът се е явявал на олимпиада и/или състезание в друго училище и желае резултатът му да бъде зачетен, то той трябва да предостави служебна бележка от училището-домакин.
 4. Декларация за информирано съгласие за публикуване на резултатите от класирането.

Заявлението(1.) и декларацията(4.) могат да бъдат получени на място или да бъдат изтеглени от  тук (*.pdf).

*Скала за преобразуване на оценки в точки (според чл. 9, ал. 10 от Наредба №11/01.09.2016 за оценяване на резултатите от обучението на учениците) :
Отличен 6 – 50 точки
Мн. добър 5 – 39 точки
Добър 4 – 26 точки
Среден 3 – 15 точки

**В удостоверението за завършен начален етап резултатът от НВО по математика e записан в %. Той ще бъде превърнат в точки по формулата n= (1/5) .k%, където n е броят на точките.
Например (1/5).100% = 20 точки.

 

17.06.2017г.
Резултатите от проведеното в МГ „Д-р П. Берон“ състезание „Откриване на млади таланти“.
На 19 юни 2017г. (понеделник) от 8:00 до 10:00 часа в стая 107 учениците и техните родители могат да се запознаят с писмените работи от Модул 2 на състезанието.

01.06.2017г.
Записването за участие в състезанието „Откриване на млади таланти“ за ученици от 4 клас ще бъде от 5 до 12 юни 2017г. в работните дни с работно време от 8:00 до 11:30 и от 12:00 до 16:00 часа в „Офис МГ“.

23.05.2017г.
МГ „Д-р Петър Берон“ ще проведе математическото състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от 4 клас на 17 юни 2017 година.
Условията за подаване на заявки за участие в състезанието ще бъдат оповестени на сайта на гимназията на 1 юни 2017 година.

28.04.2017
Математическото състезание „Питагор“ във Варна ще се проведе на 14 май 2017г. от 9:00ч. в МГ „Д-р Петър Берон“.
Заявките за участие ще се подават чрез училищата, в които се обучават учениците от 4 клас, в срок до 3 май 2017г.

Важно
График на дейностите на училищната комисия по приемане на ученици в V клас по държавен план-прием в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна за учебната 2017/2018 година

14.01.2017
Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2017/2018 година