Учебна 2017/2018 година

   1. Oрганизация на учебните смени за II срок
    Учебните занятия за учениците от VI, VII и XII клас се провеждат с начало 7:30 часа (I смяна).
    Учебните занятия за учениците от V, VIII, IX, X и XI клас се провеждат с начало 13:30 часа (II смяна).
   2. Седмично разписание за II срок на учебната 2017/2018 година
   3. График за срещите с родители през II срок на учебната 2017/2018 година
   4. График за консултациите с ученици през II срок на учебната 2017/2018 година
   5. График за контролните и класните през II срок на учебната 2017/2018 година