Учебна 2022/2023 година

 

Списък с класните ръководители и класните стаи за отделните паралелки

 

I срок

Oрганизация на учебните смени
Учебните занятия за учениците от VI, VII, VIII, IX, X и XI клас се провеждат I смяна.
Учебните занятия за учениците от V и XII клас се провеждат II смяна.

График за консултации с ученици (*.pdf)

График за срещи с родители (*.pdf)