Учебна 2019/2020 година

I срок

  1. Oрганизация на учебните смени за I срок
    Учебните занятия за учениците от V и XII клас се провеждат с начало 7:30 часа (I смяна).
    Учебните занятия за учениците от VI, VII, VIII, IX, X и XI клас се провеждат с начало 13:30 часа (II смяна).
  2. Седмично разписание за I срок на учебната 2019/2020 година (*.xlsx)