Учебна 2018/2019 година

I срок

   1. Oрганизация на учебните смени за I срок
    Учебните занятия за учениците от VI, VII, VIII, IX, X и XI клас се провеждат с начало 7:30 часа (I смяна).
    Учебните занятия за учениците от V и XII клас се провеждат с начало 13:30 часа (II смяна).
   2. Седмично разписание за I срок на учебната 2018/2019 година (*.xlsx)
   3. График за срещите с родители през I срок на учебната 2018/2019 година (*.pdf)
   4. График за консултациите с ученици през I срок на учебната 2018/2019 година (*.pdf)
   5. График за контролните и класните през I срок на учебната 2018/2019 година

II срок

   1. Oрганизация на учебните смени за II срок
    Учебните занятия за учениците от V и XII клас се провеждат с начало 7:30 часа (I смяна).
    Учебните занятия за учениците от  VI, VII, VIII, IX, X и XI клас се провеждат с начало 13:30 часа (II смяна).
   2. Седмично разписание за II срок на учебната 2018/2019 година (*.xlsx)
   3. График за срещите с родители през II срок на учебната 2018/2019 година (*.pdf)
   4. График за консултациите с ученици през II срок на учебната 2018/2019 година (*.pdf)
   5. График за контролните и класните през II срок на учебната 2018/2019 година (предстои да бъде добавен)