Учебна 2021/2022 година

Дневен режим на МГ „Д-р Петър Берон“ (*.pdf)

 

I срок

Oрганизация на учебните смени
Учебните занятия за учениците от V и XII клас се провеждат I смяна.
Учебните занятия за учениците от VI, VII, VIII, IX, X и XI клас се провеждат II смяна;

Разписание на учебните часове за I срок на учебната 2021/2022 година (*.xlsx)

График за консултациите с ученици през I срок на учебната 2021/2022 година (*.pdf)

График за срещите с родители през I срок на учебната 2021/2022 година (*.pdf)

 

II срок

Oрганизация на учебните смени
Учебните занятия за учениците от VI, VII, VIII, IX, X и XI клас се провеждат I смяна;
Учебните занятия за учениците от V и XII клас се провеждат II смяна.

Разписание на учебните часове за II срок на учебната 2021/2022 година (*.pdf)

График за консултациите с ученици през II срок на учебната 2021/2022 година (*.pdf)

График за срещите с родители през II срок на учебната 2021/2022 година (*.pdf)