Учебна 2020/2021 година

I срок

Oрганизация на учебните смени
Учебните занятия за учениците от V, VI, VII, VIII, IX, X и XI клас се провеждат I смяна;
Учебните занятия за учениците от V и XII клас се провеждат II смяна.

Разписание на учебните часове за I срок на учебната 2020/2021 година (*.xlsx)

График за консултациите с ученици през I срок на учебната 2020/2021 година (*.pdf)