Като приемник на Варненска девическа гимназия и II средно смесено училище, МГ “Д-р Петър Берон” – гр. Варна първоначално се е помещавала в красивата и единствена по рода си сграда, намираща се в центъра на града, в която в момента са разположени експозициите на Варненския исторически музей. От 12.10.1978г. училището се премества в нова и модерна сграда, намираща се в един от най-красивите квартали на града – “Чайка”.

Днес гимназията разполага с 28 класни стаи, 4 стаи за обучение на групите по чужди езици, кабинети по физика, химия, биология и музика. Заниманията по физическо възпитание и спорт се водят в 2 физкултурни салона, фитнес-зала, физкултурни площадки за футбол, баскетбол и волейбол. Към гимназията функционира ученически стол и бюфет. Училищната библиотека е една от най-богатите на периодични издания и помощна литература в града.

В гимназията са обзаведени и функционират 7 компютърни зали с достъп до Интернет. Училището разполага с 2 комплекта от мултимедиен проектор и преносим компютър, които се използват за обучение.

Споразумителен протокол между директорите на МГ“Д-р П.Берон“ и ОУ“З.Стоянов“ от 30.06.2014г.

Анекс към Споразумителен протокол от 30.06.2014г. към 3.09.2014г.

Приложение към Анекса към Споразумителен протокол към 16.09.2014г.

Актуализация на Анекс към Споразумителен протокол от 30.06.2014г. към 19.01.2015г.