Като приемник на Варненска девическа гимназия и II средно смесено училище, МГ “Д-р Петър Берон” – гр. Варна първоначално се е помещавала в красивата и единствена по рода си сграда, намираща се в центъра на града, в която в момента са разположени експозициите на Варненския исторически музей. От 12.10.1978г. училището се премества в нова и модерна сграда, намираща се в един от най-красивите квартали на града – “Чайка”.

Днес гимназията разполага с: 

  • 29 класни стаи, оборудвани с мултимедия, от които 22 дели с основното училище 
  • 3 стаи за обучение на групите по чужди езици, от които 2 ползва заедно с ОУ “Захари Стоянов”
  • 6 самостоятелни компютърни кабинета с капацитет 14 души за работа по групи в часовете по ИТ и информатика в основна сграда;
  • Дигитална класна стая – един от успешните примери за сътрудничество между училищните общности, довело до иновативен проект на ученици, спечелили финансиране за изграждане на първата по рода си в страната дигитална класна стая и превръщането й в лаборатория за развитие на нови педагогически практики – съвременна среда с капацитет 80 места, 6 тъч маси и един тъч екран за споделяне на опит на регионалния методически съвет; организиране на иновационни лагери и състезания. събрали ученици от града, областта и страната .
  • Център по природни науки, изградени по проект на ФАБ с  4 кабинета по: физика, химия, биология и математика.
  • Реновиран корпус, обособен като STEM център по НП “Училищна STEM среда” с два компютърни кабинета, споделено работно пространство за работа в екипи по проекти и студио, оборудвано с най-съвременната техника за записване и обработка на видео и звук;
  • физкултурен салон и закрита спортна база по инвестиционната програма на Община Варна, обновени физкултурни площадки за футбол, баскетбол и волейбол, външни уреди за фитнес;

Училищната библиотека е една от най-богатите на периодични издания и помощна литература в града.

Въпреки високотехнологичната среда и специализирани кабинети пространството е крайно недостатъчно, за да разгърне Гимназията пълния потенциал на училищната общност – потенциал да бъде световно училище!

 

 

Споразумителен протокол между директорите на МГ „Д-р П.Берон“ и ОУ „З.Стоянов“ от 14.09.2021 г.