учител

Павлина Иванова Серафимова

19/10/2016|

Ел. поща:[email protected] Сл. телефон: 0883299838  Аграрен Университет – Пловдив; инженер-агроном; 1989г. ШУ „Св. Константин Преславски” – [...]

Галина Гуцанова Колева

08/03/2016|

Ел. поща: [email protected] Магистър по българска филология и преподавател в средните училища - 1983г., ВТУ "Кирил и Методий", [...]

Диян Йорданов Станев

08/03/2016|

Ел. поща: [email protected] 2013, НСА "Васил Левски" София, учител по ФВС 1993, Техникум по Корабостроене и корабоплаване [...]

Маргарита Долапчиева

08/03/2016|

Ел. поща: [email protected] 2005, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" , Бакалавър, Английска Филология 1999 ИУ Варна, Магистър, [...]

Виктория Николаева Янкова

08/03/2016|

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" , Английска филология - бакалавър, педагогическа правоспособност - завършена през 2014 г. Общ [...]

Андрей Милков Едрев

08/03/2016|

Ел. поща: [email protected] 2010, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", бакалавър - История и география 2013, ВТУ [...]

Иван Стоянов Велев

08/03/2016|

  Ел. поща: [email protected] Степен: Тема на разработката: Публикации: Специализации: Средносрочни обучения: Краткосрочни обучения: Общ [...]

Мая Петрова Димитрова

08/03/2016|

  Ел. поща: [email protected]   Степен: Тема на разработката: Публикации: Специализации: Средносрочни обучения: Краткосрочни обучения: [...]

Павлина Димитрова Георгиева

07/03/2016|

  Ел. поща: pavl[email protected] Степен: Тема на разработката: Публикации: Специализации: Средносрочни обучения: Краткосрочни обучения: Общ [...]

Яница Боянова Янева

07/03/2016|

  Ел. поща: [email protected] Степен: Тема на разработката: Публикации: Специализации: Средносрочни обучения: Краткосрочни обучения: Общ [...]