старши учител

Пенка Величкова Иванова

19/10/2016|

Ел. поща: [email protected]

Йордан Любенов Аначков

08/03/2016|

Ел. поща: [email protected] Висше - ВИФ "Г.Димитров" София, 1985г., бакалавър, специалност: 1 - учител по ФВС, 2 [...]

Цветелина Ангелова Пеева

08/03/2016|

Ел. поща: [email protected] 1995г., Магистър по математика и информатика, ВТУ "Св.св Кирил и Методий", В.Търново Степен: [...]

Юлия Илиева Димитрова

08/03/2016|

Ел. поща: [email protected] 1987 , Висше образование, спец. “ЕСЕО”, ТУ - Варна (А-86, № 010716, рег. № 12160 [...]

Нели Филева Георгиева

08/03/2016|

1990, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", магистър, Български език и литература 1983, МГ "Д-р П. Берон", средно образование [...]

Надежда Апостолова

08/03/2016|

Ел. поща: [email protected] Висше образование, ВПИ „К.Преславски“-Шумен, специалност – български език и литература, година на дипломиране-1989г. Степен: II [...]

Палмира Здравкова Дачева

08/03/2016|

Софийски университет "Св. Климент Охридски", 1988 г., магистър по философия и история., Две специалности - философия и история. [...]

Кремена Кръстева Колева

08/03/2016|

Ел. поща: [email protected] През 1994 г .завършване на висше образование във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" със степен [...]

Пенка Йорданова Ненкова

08/03/2016|

Ел. поща: [email protected] 1992/1993г, ВПИ „Константин Преславски“ гр. Шумен, магистър, Физика и математика 1987/1988г, ИПУ “Д. Михайлов“ [...]

Снежана Симеонова Аначкова

08/03/2016|

Ел. поща: [email protected] 1984г., ВИФ "Г.Димитров" , педагогически профил и втора специалност треньор по гимнастика 2000г. Хореография [...]