Ивелина Георгиева Петкова

08/03/2016|

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Специалност „Психология” - Магистър, 2005г., Специалност „Философия” - Бакалавър, [...]