заместник-директор

Димитрина Евдокиева Докимова

08/03/2016|

Ел. поща: [email protected] Бакалавър по История и география - СУ "Св. Климент Охридски", година на завършване - [...]

Евгения Цонева Михайлова

08/03/2016|

Ел. поща: [email protected]; [email protected] 1981г. , Шуменски университет "Константин Преславски", магистър, Математик - преподавател по математика Степен: II [...]

Сашка Томова Миланова

08/03/2016|

Ел. поща: [email protected] 1978, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", магистър, химик, учител по химия, с допълнителна специалност физика [...]