заместник-директор

Елеонора Стефанова Павлова

08/05/2016|

Ел. поща: [email protected] 1990г. Софийски университет "Климент Охридски", магистър, информатика 1992г. Софийски университет "Климент Охридски", квалификация - [...]

Димитрина Евдокиева Докимова

08/03/2016|

Ел. поща: [email protected] Бакалавър по История и география - СУ "Св. Климент Охридски", година на завършване - [...]

Евгения Цонева Михайлова

08/03/2016|

Ел. поща: [email protected]; [email protected] 1981г. , Шуменски университет "Константин Преславски", магистър, Математик - преподавател по математика Степен: II [...]