Bulgarische Sprache und Literatur

Kremena Krysteva Koleva
Nadezhda Dimitrova Apostolova
Neli Fileva Georgieva
Kristiana Stoyanova Stoyanova
Elitsa Petrova Dimitrova
Denitsa Stoyanova Yankova

Englisch

Jechka Vasileva Dryanova
Kristina Dimitrova Georgieva
Radostina Ivanova Andreeva
Margarita Zhorova Dolapchieva
Vera Venelinova Ivanova
Galina Nikolaeva Ilieva
Snezhana Yordanova Sotirova
Viktoriya Nikolaeva Yankova
Evgeniya Georgieva Georgieva

Deutsch

Vera Kabadzhova
Zvezdelina Rangelova
Blagovesta Gincheva

Russisch

Keti Todorova Dimitrova
Vera Ivanova

Mathematik

Boyka Borisova Palanchova
Valentina Staneva Momchilova
Veselina Dimitrova Todoroska
Galina Ivanova Hristova
Georgi Dimitrov Dimitrov
Diana Lukova Chalkanova
Ivelina Mihailova Romanova
Ivan Andreev Angelov
Irena Lazarova Atanasova
Kameliya Bogdanova Asenova
Pavlin Panov Petkov
Tsvetelina Angelova Peeva
Krasimir Yanakiev
Dayana Stoykova

Informatik und IT

Ivelina Dimova Vylcheva
Irina Vasileva Ivanova
Margarita Dimitrova Nikolava
Milen Ivanov Mavrodiev
Georgi Nikolaev Nikov
Julia Ilieva Dimitrova
Rositsa Petrova Ruseva
Eleonora Stefanova Pavlova
Mariya Gergova
Gergana Slavova
Rositsa Trayanova
Siyana Nikolova
Evgeni Hristov
Svetlin Borisov

Geschichte

Yanitsa Yaneva
Maya Racheva
Pavel Petrov
Tihomir Angelov

Erdkunde

Desislava Emilova Temelkova
Dimitrina Evdokieva Dokimova
Ivan Velev
Velina Dimitrova

Biologie

Boyanka Nedeva Boycheva
Valeria Nikolova Petkova
Pavlina Ivanova Serafimova

Physik

Penka Yordanova Nenkova
Silvia Stefanova Zaharieva
Pavlina Georgieva

Chemie

Ivaylo Traykov
Valeri Petrov Lilov
Diana Dimova

Philosophie

Ljudmila Lubcheva Popova
Palmira Zdravkova Dacheva

Musik

Maria Borisova Ivanova

Kunst

Valentina Krasteva Krasteva

Sport

Irina Ignatova Ivanova
Snezhana Simeonova Anachkova
Dobromir Zhelezov Demirov
Jordan Lyubenov Anachkov
Diyan Yordanov Stanev