Уважаеми родители,

Служебните бележки за допускане до НВО в IV клас, които учениците са получили от училището, в което са се обучавали през учебната 2023/2024 година, съдържат код за достъп и парола за сайта https://infopriem.mon.bg.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием и индивидуален код за достъп. С него може да се кандидатства във всички региони на страната. От падащото меню трябва да се избере желаният регион. Така ще могат да се посочат училища с държавен план-прием в конкретния избран регион.

Към пълния текст на указанието