Във връзка с подготовката на изпитните зали за провеждането на НВО за учениците от VII клас в дните 18.06 (вторник) и 20.06.2024 г. (четвъртък) се въвежда нов график за провеждането на учебните часове:

I смяна

Час Начало Край
1 7:30 8:05
2 8:15 8:50
3 9:00 9:35
4 9:50 10:20
5 10:30 11:00
6 11:10 11:40
7 11:45 12:15

II смяна

Час Начало Край
1 12:30 12:55
2 13:05 13:30
3 13:40 14:05
4 14:25 14:50
5 15:00 15:25
6 15:35 16:00
7 16:05 16:30