Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ е домакин на състезанието „Математика за всеки“ за учениците от IV клас. Състезанието ще се проведе на 01.06.2024 г. (събота) от 09:00 часа в сградата на гимназията.

Всички ученици, които са заявили участие в състезанието, следва да се явят на 01 юни 2024 г. в 08:15 ч. в МГ „Д-р Петър Берон“ и да носят документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Разпределение на учениците от 4 клас по зали.

Влизането в сградата на всички ученици ще става през източния вход на училището.
След приключване на работа, учениците ще излизат от сградата само от източната страна към двора на училището. Състезанието е с обща продължителност 3 часа.

Уважаеми родители, за да осигурим спокойна работа на всички ученици, Ви молим да проследите дали учениците носят лична карта и да изчаквате децата извън двора на училището.