Уважаеми родители,
Уважаеми ученици,

Във връзка с за организация на дейностите по провеждане на НВО за VII клас и реализиране на държавния план-прием за учебната 2024/2025 г. Ви информираме, че РУО-Варна ще проведе онлайн информационни срещи с родители и ученици.
За родители с възможности за участие в срещата на 22.05.2024 г. от 17,00 ч. до 18,00 ч. /приблизително време/
За родители с възможности за участие в срещата на 23.05.2024 г. от 17,00 ч. до 18,00 ч. /приблизително време/

На 29.05.2024 г. от 19:00 ч. в Актова зала на МГ „Д-р Петър Берон“ ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от VII клас относно дейностите по провеждане на НВО за VII клас и реализиране на държавния план-прием за учебната 2024/2025 г.

На 3.06.2024 г. /за учениците от 7б и 7в клас/ и на 6.06.2024 г. /за учениците от 7а клас/ в часовете на класа учениците ще бъдат запознати с дейностите по време на провеждане на НВО по БЕЛ и математика.

На 3.06.2024 г. от 19:00 часа  ще се проведат и родителски срещи по паралелки.