Държавният изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия код 481020 „Системен програмист“, специалност код 4810201 „Системно програмиране“ за учениците от 12 ж клас чрез защита на дипломен проект ще се проведе на 21 май в зала 1330 в мултифункционален корпус на МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна.

График за държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – защита на дипломен проект в теоретичната част на учениците от XII ж клас

График за държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – защита на дипломен проект в практическата част на учениците от XII ж клас