Резултати от проведеното на 30.03.2024 г. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас (*.pdf)

Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник и на член на областната комисия за проверка и оценка в дните от 10 до 12 април от 09:00 до 15:00 часа на първия етаж на МГ „Д-р Петър Берон“.