Санкт-Петербургската олимпиада по астрономия се провежда ежегодно в три кръга – задочен, теоретичен и практически.

След проведения на 3 март 2024 г. трети последен кръг на Санкт-Петербургската олимпиада по астрономия Миглена Меркулова, възпитаничка на МГ „ Д-р Петър Берон” и кръжочничка от НАОП “Николай Коперник” във Варна завоюва Диплом II степен.