Пролетното математическо състезание за учениците от IV клас ще се проведе на 30.03.2024 г. от 9:00 часа в сградата на МГ „Д-р Петър Берон“.

Списък с разпределението на учениците по стаи (.pdf)

Учениците трябва да се явят в двора на Гимназията в 8:20 ч.
Трябва да носят лична ученическа карта или друг документ за самоличност със снимка.
По време на състезанието пишат със син цвят химикал, чертаят с черен молив, могат да използват линия, триъгълник и гума.