На 18.11.2023 година в София се проведе Есенния математически турнир „Акад. Стефан Додунеков“, в който взеха участие 805 ученици. Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ беше представена от 45 участници.

По класове бяха отличени:
– пети клас: Венцислав Иванов – трета награда, Мартин Захариев – трета награда, Калоян Николов – отлично представяне;
– шести клас: Димитър Богданов – втора награда, Иванета Николова – трета награда, Мирослав Дичев – отлично представяне;
– седми клас: Даниел Парушев – втора награда;
– осми клас: Дамян Накев – трета награда;
– девети клас: Божидар Ангелов – отлично представяне;
– десети клас: Теодора Желязкова – трета награда, Петър Вълков – отлично представяне;
– единадесети клас: Веселин Маркович – първа награда, Добромир Ангелов – отлично представяне;
– дванадесети клас: Деян Хаджи-Манич – отлично представяне.

За състезанието учениците подготвяха Богомила Теохараова и Павлина Парушева в пети клас, Елена Димитрова – шести клас, Павлина Парушева – седми и осми клас, Ирена Атанасова – девети клас, Цветелина Пеева – десети клас, Веселина Тодороска – единадесети клас, Бойка Паланчова – дванадесети клас. За подготовката на всички ученици от десети, единадесети и дванадесети клас се грижи и доц. д-р Дико Суржон.