Резултати от проведения на 12.02.2023 г. областен кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV, V и VI клас.

IV клас       V клас      VI клас

Родителите могат да се запознаят с писмените работи на учениците от 7 до 9 март от 11:00 часа до 17:00 часа на първия етаж на МГ „Д-р Петър Берон“.