Във връзка с изпълнение на заповед на Министъра на образованието и науката №РД-09-4657/23.09.2022 г.,  3.10.2022 (понеделник) ще бъде неучебен ден  за учениците на МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна.