На 17 септември в Морско казино се проведе хибридна кариерна борса „Науки за живота = вяра, надежда и любов“, организирана от доц. д-р Галина Момчева от Варненски свободен университет и фондация BioMed-Varna.

В събитието взеха участие ученици от 11 класове, изучаващи профилирана подготовка по биология и здравно образование с преподавател Боянка Бойчева.

Учениците представиха модели на ДНК и опити за извличане на ДНК от растителни клетки.