Откриването на новата учебна 2022/2023 година ще се състои на 15 септември 2022 г. от 10:30 часа в двора на училището.

През първия учебен срок занятията за:
– учениците от VI до XI клас ще бъдат I смяна,
– учениците от V и XII клас ще бъдат II смяна.

Записването на учениците от IX до XI клас ще става чрез електронен формуляр, изпратен от класния ръководител на училищните електронни пощи след 06.09.2022г.