Родителската среща с родителите на учениците от V клас ще се проведе на 01.09.2022 г. (четвъртък) от 18:00 часа.

Родителската среща с родителите на учениците от VIII клас ще се проведе на 02.09.2022 г. (петък) от 18:00 часа.

Родителските срещи за всички паралелки ще се проведат в двора на МГ „Д-р Петър Берон“.