На 04.08.2022 година (четвъртък) в МГ – Варна ще се проведе Австралийското математическо състезание. Записаните за участие ученици трябва да се явят в сградата на училището и да заемат местата си в 9:30 часа.
Състезанието ще се проведе онлайн на Chromebook устройствa на Математическа гимназия. Учениците от завършен шести клас, трябва да носят раздадените им устройства (добре заредени).
Всички ученици, които не са донесли предварително, следва да носят разпечатана и подписана от родител последната страница на приложената декларация за обработка на личните данни.