От класираните за държавен план-прием в V клас за учебната 2022/2023 година 78 ученици до 17:00 часа на 11.07.2022 г. са записани 77 ученици.

За заемане на свободното място комисията за записване на учениците, класирани в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, кани следващия в класирането ученик с входящ номер 110.

Съгласно графика на дейностите ученикът трябва да се запише на 14.07.2022 г. от 9:00 до 17:00 часа.