На основание чл. 108, ал. 1, т. 2 от Наредба 10/01.09.2016 за организация на дейностите в учлищното образование и доклад на комисията за класиране на кандидатите, определена със заповед РД09-1036/04.07.2022  за заемане на свободно ученическо място, потвържавам възможността за записване на Мартин Даниелов Димитров за учебната 2022/2023 година в 9. клас, професионална паралелка, професия „Системен програмист“, специалност „Системно програмиране“.