Протокол на класираните ученици за държавен план-прием в V клас на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ за учебната 2022/2023 година.
Протокол с класирането на всички ученици, подали заявления за прием.

Родителската среща за новопроетите ученици в 5. клас, обявена за 18:30 часа на 07.07.2022 г., ще се проведе присъствено в Дигитална стая на МГ.

Записването на класираните ученици ще се извърши в работните дни от 8.07.2022 г. до 11.07.2022 г. (вкл.) в стая 107 на МГ с работно време от 9:00 до 17:00 часа.
При записването учениците предоставят оригинала на удостоверението за завършен начален етап.