От 10 до 12.06.2022 г. в ППМГ – Ловеч се проведе Националното състезание за ключови компетентности по природни науки. В него взеха участие 60 ученици от цялата страна. Всеки регион участва с двама състезатели. За представители на област Варна
бяха избрани Ивайло Христов от 9в клас и Петър Петров от 9е клас.

Темата на състезанието за тази учебна година бе „Науката в научната фантастика“. Участниците се групират в отбори, определени на случаен принцип. Състезанието се провежда в два кръга: теоретичен и експериментален.

Ивайло и Петър се откроиха със задълбочени знания по природните науки, с които впечатлиха журито. Отборът на Ивайло се класира на 3 място, а отборът на Петър – на 5 място.