Във връзка с организацията и провеждането в МГ „Д-р Петър Берон“ на „Панаир на науките“ на 10.06.2022 г. учебният процес за учениците в гимназията ще се провежда при следната организация:

 1. Учебните часове за първа смяна са с продължителност 35 минути при следния график:
  Час Начало Край
  1. 7:30 8:05
  2. 8:15 8:50
  3. 9:00 9:35
  4. 10:35 11:10
  5. 11:20 11:55
  6. 12:05 12:40
  7. 12:45 13:20
 2. Учебните часове за втора смяна се провеждат без промяна в графика.