Резултатите от проведеното на 14.05.2022 г. състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас са достъпни тук (*.pdf).

Съгласно регламента на състезанието, учениците и/или родител на ученика могат да се запознаят с оценените си работи на 2.06.2022 г. (четвъртък) от 8:30 до 18:30 часа в сградата на МГ „Д-р Петър Берон“.

Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да види състезателната работа.