Във връзка с провеждането на НВО в IV клас в ОУ „Захари Стоянов“ се въвежда следната организация на учебният процес за учениците в МГ за периода от 23.05.2022 до 27.05.2022 г. включително:

Учебните занятия ще се водят с огледално разписание на часовете при двусменен режим както следва:

  • I смяна: V клас
  • II смяна: VI, VII, VIII, IX, X и XI клас