Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ е домакин на състезанието „Математика за всеки“ за учениците от IV клас. Състезанието ще се проведе на 14.05.2022 г. (събота) от 09:00 часа в сградата на гимназията.

Всички ученици, които са заявили участие в състезанието, следва да се явят на 14 май 2022 г. в 08:00 ч. в МГ „Д-р Петър Берон“ и да носят документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Разпределение на учениците от 4 клас по зали.

С оглед спазването на дистанция и избягване на струпването на ученици при влизането им в сградата, въвеждаме следната организация:

Учениците, които са разпределени в зали с номера
201, 202, 203, 204
301, 302, 303, 304
401, 402, 403, 404
да използват западния вход на училището /входа към града/.

Всички останали ученици да използват източния вход на училището /входа към комплексите/.

След приключване на работа, учениците ще излизат от сградата само от източната страна към двора на училището.

Уважаеми родители, за да осигурим спокойна работа на всички ученици, Ви молим да изчаквате децата извън двора на училището.