Младежката неформална група е създадена през 2014/15 учебна година с цел работа по програмата STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics ) на ESA под името “Младежка космическа лаборатория“.  Основните разработки са в областта на наносателитите и използването в тях на Arduino, Raspberry Pi и различни сeнзори.

През 2019 г. дейността се ограничи. Учениците се насочиха към разработки и инициативи на JA Bulgaria. По тяхно предложение направихме и промяна в името: ”Лаборатория за иновативни технологии”.

През настоящата учебна година с помощта на МОН и Община Варна в гимназията ее откри кабинет по роботика. Участниците в Лабораторията са над 110 ученици, ръково- дени от 6 доброволци. 67 ученици от V и VІ кл. са разпределени в 5 групи. Те работят по програмата: ” електроника/мехатроника + програмиране = роботика”. Всеки един ученик разполага с личен комплект Arduino, книжка със схемите и материали, качени в интернет. Занятията се провеждат неприсъствено. Всеки един ученик сглобява електронна схема от основни електронни компоненти, качва съответните кодове и разсъждаваме къде тя намира приложение в електрониката и как работи. Направихме промени в учебния план и програма, за да можем да се нагодим към действителността. Останалите ученици от VІІ до ХІІ кл. работят по групи от 3-5 човека или самостоятелно и разработват свои идеи. При възстановяване на присъствените дейности ще започнем да запояваме различни схеми и да сглобяваме роботизирана кола.

През лятната ваканция планираме да разработим наши станции за мониторинг на състоянието на въздуха, които да монтираме в няколко варненски училища, както и на дрон. Ще се радваме, ако към нас се присъединят други ентусиасти и екологични организации от града.

Снимките, които прилагаме, са от последния ни открит урок за първия срок на настоящата учебна година, проведен съвместно с фондация ”Млад изобретател”.