От 04.04.2022 г. до 06.04.2022 г. учебният процес за учениците от XII клас в гимназията ще се провежда I смяна при следния график на часовете:

Час Начало на часа при I смяна
1. 8:00
2. 8:50
3. 9:40
4. 10:40
5. 11:30
6. 12:20
7. 13:05
  • Продължителността на учебния час е 40 минути;
  • При предвидени два учебни часа по предмет, часовете могат да се провеждат без почивка между тях.

Разпределение на класовете по стаи за периода 04.04.2022 г. – 06.04.2022 г. е както следва:

Клас Стая
12 А 204
12 Б 205
12 В 206
12 Г 203
12 Д 202
12 Е 201
12 Ж 213