Петър Петров от 9 е клас е класиран на трето място в Националното състезание „Турнир на младите физици“, което се проведе от 4 до 6 февруари 2022 г. Той е включен в разширения Национален отбор за Международния турнир на младите физици, който ще се проведе през юли 2022 г. в Тимишоара, Румъния.

В състезанието се оценяват способностите на участниците да решават проблеми с изследователски характер, да достигат до аргументирани изводи, както и да представят, анализират и обсъждат решенията на тези проблеми в научни дискусии, наречени физични битки.