Учениците Виктория Георгиева, Даника Иванова и Мартин Миленков от 11 клас откриха два нови астероида. В продължение на месец ноември 2021 година, организирани в екипа Ученическа Космическа Агенция, те работиха в наблюдателната кампания All Bulgaria Asteroid Search Campaign. Тази кампания е част от международната астрономическа наблюдателна кампания
International Astronomical Search Collaboration, финансирана от НАСА. Учениците обработиха 120 астрономически изображения, получени с телескопа Pan-STARRS (the Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System). Телескопът се намира в Обсерваторията Халеакала, Хаваи. Учениците преминаха обучение с професионалния астрономически софтуер
Астрометрика. С този софтуер те определиха екваториалните координати ректасцензия и деклинация на новите и на вече известните астероиди, които са в полето от небето, заснето от големия телескоп.

Новите астероиди, открити от учениците от МГ, ще бъдат проследени от професионални астрономи. След като се съберат астрометрични наблюдения по орбитата им и бъдат определени техните орбитни елементи на откривателите ще бъде дадена възможност да дадат име на новите обекти.

От 2006 година ученически екипи от Математическа гимназия – Варна, ръководени от д-р Веселка Радева от Морската астрономическа обсерватория и планетариум на ВВМУ „ Никола Вапцаров“, работят по Международна програма за откриване на астероиди. Учениците от гимназията са единствените в страната, които участват във всички астрономически кампании на Международната програма за търсене на астероиди. По време на тези кампании те са обработили няколко хиляди астрономически
изображения, направили са над 50 предварителни открития на нови астероиди. Проследени са седем открити от учениците нови астероида. През 2020 година учениците Антон Атанасов и Саша Ботева направиха две потвърдени открития на новите астероиди 2020 US13 и 2020 OM29. Техните орбити са уточнени и се очаква предложение за наименоването им.